Trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 1 - Học kỳ 1 [005]

Họ tên: Hãy nhập tên để nhận kết quả làm bài!

Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Question 1. Tú hái được số quả cam nhiều hơn 5 nhưng lại ít hơn 7. Vậy Tú hái được số quả cam là:
Question 2. Số cần điền vào: ….. – 2 + 3 = 6 là:
Question 3. Hai số nào cộng lại bằng 10?
Question 4. Số điền vào: 7 > ….. > 5 là:
Question 5. Cho các số: 6 , 2 , 8 và các dấu ( + , - , = ) . Lập được mấy phép tính đúng?
Question 6. 2 > 4 > 1?
Question 7. Dấu cần điền vào: 10 – 8 < 1 …. 6 là:
Question 8. Hai số khi cộng chúng lại được kết quả bằng 6 và lấy số lớn trừ số bé được kết quả bằng 2 là:

Question 9. Có: 5 bạn nữ
Có: 3 bạn nam
Có tất cả: ….. bạn?
Phép tính đúng là:

Question 10
Question 10. Có mấy hình vuông?

My name: Chưa đặt tên

[Not you?]

Kết quả bài làm:
Trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 1 - Học kỳ 1 [005]

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: