Trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 1 - Học kỳ 1 [002]

Họ tên: Hãy nhập tên để nhận kết quả làm bài!

Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Question 1. Trong các số từ 0 đến 10, số lớn nhất là số?
Question 2. Có mấy số có một chữ số?
Question 3. Phép tính nào sai?
Question 4. Số bé nhất có một chữ số là:
Question 5. Kết quả của phép tính: 10 – 8 + 3 là:
Question 6. Số lớn nhất trong các số: 1 , 9 , 4 , 7 là:
Question 7. Dấu cần điền vào chỗ chấm của: 8 – 5 ….. 9 – 5 là:
Question 8. Số còn thiếu trong dãy số: 1 , ….. , 3 , ….. , 5 là:
Question 9. Kết quả của phép tính: 8 – 3 + 4 = …..?

Viết phép tính thích hợp

Question 7
Question 10.
  

My name: Chưa đặt tên

[Not you?]

Kết quả bài làm:
Trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 1 - Học kỳ 1 [002]

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: