[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG

Họ tên: nhập tên

ĐỀ SỐ 1
ĐỀ KHỞI ĐỘNG
Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Câu 1. Năm 1923, một số địa chủ và tư sản Việt Nam đã tổ chức phong trào đấu tranh nào dưới đây?
Câu 2. Thực chất Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) là hội nghị
Câu 3. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5/1941) được triệu tập tại
Câu 4. Trong thời kì 1939 – 1945, lực lượng chính trị cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương có sự phát triển từ
Câu 5. Trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858), Việt Nam là quốc gia
Câu 6. Người đầu tiên trên thế giới đặt chân lên Mặt Trăng (năm 1969) là
Câu 7. Sự liên minh chặt chẽ về quân sự của các nước Tây Âu với Mĩ được biểu hiện ở việc
Câu 8. Từ năm 1965 đến năm 1968, ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã thực hiện chiến lược
Câu 9. Thắng lợi của quân dân miền Nam Việt Nam trong phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) đã
Câu 10. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do
Câu 11. Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918 và các chiến phu tiến bộ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX đều
Câu 12. Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động và thực hiện là
Câu 13. Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh khướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là do giai cấp tư sản
Câu 14. Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
Câu 15. Điều khoảng nào của Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với xự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước Việt Nam?
Câu 16. Một trong những điểm khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi với châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là về
Câu 17. So với Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam, Cách mạng tháng Mười Nga (1917) có sự khác biệt cơ bản về
Câu 18. Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga
Câu 19. Ở Việt Nam, khởi nghĩa từng phần được xác định là khoang thời gian nào?
Câu 20. Quốc gia nắm giữ 3/4 dự trữ vàng của thế gới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
Câu 21. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự kiện nào sau đây ở châu Phi gắn liền với vai trò lãnh đạo của Nexon Mandela?
Câu 22. Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược (1945 – 1975) ở Việt Nam là
Câu 23. Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã nhiệt liệt hưởng ứng phong trào
Câu 24. Vì sao nói: Cuộc đấu tranh của công nhân xưởng máy Ba Son (tháng 8/1928) đánh dấu bước ngoặt của phong trào công nhân Việt Nam?
Câu 25. Nét mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam(1919 – 1929) so với cuộc khai thức thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) là gì?
Câu 26. Hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX có điểm giống nhau cơ bản về
Câu 27. Trong những năm 1970 – 1971, Mĩ sử dụng quân đội Sài Gòn tiến công xâm lược Campuchia và Lào nhằm thực hiện âm mưu nào sau đây?
Câu 28. Từ ngày 2/9/1975 đến trước ngày 6/3/1945, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương tạm thời hòa hoãn với Trung Hoa Dân quốc do nhiều nguyên nhân, ngoại trừ việc
Câu 29. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, từ năm 1949, chính phủ Pháp bắt đầu nhận viện trợ của nước nào?
Câu 30. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, Đảng và Chính phủ Việt Nam cần phát huy bài học kinh nghiệm nào của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 31. Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Liên Xô trong những năm 1921 – 1925 là
Câu 32. Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội ở nước Nga (1917) được V.I.Lenin đề ra trong
Câu 33. Mĩ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất trong khi thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở Miền Nam Việt Nam?
Câu 34. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tổ chức Liên hợp quốc được thành lập xuất phát từ
Câu 35. Năm 1925, tác phẩm nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản ở Pháp?
Câu 36. Nội dung nào dưới đây không phải biể hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây (đầu những năm 70 của thế kỉ XX)?
Câu 37. Từ những năm 70 của thế kì XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?
Câu 38. Tháng 12/1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối Đổi mới đất nước toàn diện và đồng bộ, trong đó, trọng tâm là đổi mới về
Câu 39. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của các cuộc khởi nghĩa phong trào Cần Vương (1885 – 1896)?
Câu 40. Hiệp ước Bali (tháng 2/1976) của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[101] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 1 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG

Toàn bị nhảy đáp án ko mong admin giải quyết nbsp;

Văn | 30/03/2024 10:58


Câu 9 đáp án chưa chính xác, vì câu hỏi là Mỹ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại thì phải là sau sự kiện lấy cớ quân giải phóng tấn công doanh trại Mỹ ở Playku. Còn sự kiện vịnh bắc bộ thì Mỹ cho máy bay ném bom ở một số nơi của miền Bắc.

Dien | 19/04/2024 11:37


Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: