Quản lý tiếng ồn lớp học!

Trợ thủ giúp thầy cô nhắc nhở học sinh khi lớp ồn như cái chợ.

A noise level meter, monitor and management tool. Perfect if participants are too noisy! Bouncing balls react to sounds from the microphone.

Ôi, trình duyệt không hỗ trợ rồi thầy cô ạ :(

Thầy cô có thể thử mở bằng trình duyệt khác, như Chrome hoặc Firefox.

Bouncy Banh

Vào lớp nào!

Trật tự nào!

Ồn ào quá rồi!

Im lặng!