🅖 Ngày 1

điện(adj)
đi ngủ
điện (N)
Đó ko phải lỗi của bạn, đó là 1 vụ tai nạn
electricity
electric
It wasn't your fault. it was an accident
going to bed

Your name: ? [Not you?]