🅐 Learn: Ngày 1

It wasn't your fault. it was an accident

Đó ko phải lỗi của bạn, đó là 1 vụ tai nạn

going to bed

đi ngủ

electricity

điện (N)

electric

điện(adj)