🅞 Memory Game: Ngày 1

Movers: 0 - Score: 0 - Time: 00:00

going to bed
electric
điện (N)
điện(adj)
Đó ko phải lỗi của bạn, đó là 1 vụ tai nạn
đi ngủ
It wasn't your fault. it was an accident
electricity

Your name: ? [Not you?]