🅖 E6 u4 ilearn

Chơi game hoặc nhạc
Xem pháo hoa
Ăn món ăn truyền thống
Thăm gia đình và bạn bè
Xem diễu hành
Mua trái cây hoặc hoa
Nhận tiền lì xì, kẹo, quà
Trang trí nhà hoặc cây
watch fireworks
decorate a house or tree
visit family and friends
play games or music
eat traditional food
buy fruits or flowers
get lucky money, candy, or gifts
watch parades

Your name: ? [Not you?]