🅞 Memory Game: E6 u4 ilearn

Movers: 0 - Score: 0 - Time: 00:00

buy fruits or flowers
decorate a house or tree
Trang trí nhà hoặc cây
Ăn món ăn truyền thống
Xem diễu hành
get lucky money, candy, or gifts
Nhận tiền lì xì, kẹo, quà
Xem pháo hoa
watch parades
eat traditional food
visit family and friends
play games or music
Thăm gia đình và bạn bè
watch fireworks
Mua trái cây hoặc hoa
Chơi game hoặc nhạc

Your name: ? [Not you?]