🅐 Learn: unit 6: where is the frog

apple

táo

orange

cam

banana

chuối

grape

nho

Do you like apple?

Bạn có thích táo không?

Yes, I do

vâng, tôi có

No, I don't

tôi không thích