Câu hỏi

Những thành tựu sau 15 năm đổi mới (1986 - 2000) ở Việt Nam đã khẳng định điều gì?

Đáp án
D. Đường lối đổi mới của Đảng là đúng, phù hợp với thực tiễn đất nước.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[107] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 7 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG