Tools

Các công cụ hỗ trợ giảng dạy

BeeClass - Tích sao, Thưởng điểm

Công cụ quản lý lớp học hiệu quả

Millionaire

Who Wants to Be a Millionaire?

Ghép hình Tarsia

Tạo file PDF trò ghép hình

BeeRace

Đường đua trên mây
Chọn HS ngẫu nhiên

Nối câu, từ

Tạo trò chơi nối câu, từ

Bouncy Balls

Quản lý tiếng ồn lớp học

Stopwatch

Đồng hồ đếm ngược

Tạo ô chữ tìm kiếm - Wordsearch

Create Your Own Word Search Puzzle

Tra cứu và tạo Phiên âm từ vựng

Tạo nhanh Phiên âm từ vựng tiếng Anh

Lucky Wheel

Lucky Wheel

Tải vòng quay gọi tên

Tải và sử dụng trên máy tính, không cài đặt, không cần mạng/wifi

Tạo Thư khen

Tạo thư khen hàng loạt theo mẫu có sẵn

Bảng trắng online

Viết, vẽ - hỗ trợ dạy học trực tuyến

Tung xúc xắc - Dice Roller

Tung xúc xắc 6 mặt

Tung xúc xắc 3D - Dice Roller

Tung xúc xắc nhiều loại

Bell ringing - Chuông vào lớp

Chuông nhắc nhở học sinh, gọi vào lớp

PDF Worksheet (1)

Tạo file PDF

PDF Worksheet (2)

Tạo file PDF

PDF Worksheet (3)

Tạo file PDF

PDF Thẻ từ (3)

Tạo file PDF

PDF Tập viết

Tạo file Tập viết Tiếng Việt

Writing Worksheet

Create Writing Worksheet Online

PDF Sắp xếp từ thành câu

Tạo file Sắp xếp từ thành câu

Mind map

Tạo Mind map

Crossword Generator & Play Game

Create Your Own Crossword Puzzle

Hangman

Guess the Words: CREATE YOUR GAME

Countdown

Countdown

QR Code

Tạo QR Code cho URL của bạn

Sentence

Reorder the words to make sentences