Câu hỏi

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ

Đáp án
A. những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[113] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 13