Câu hỏi

Từ cuối thập kỉ 70 đến đầu thập kỉ 80 của thế kỉ XX, quan hệ giữa các nước Đông Dương với tổ chức ASEAN có điểm gì nổi bật?

Đáp án
A. Căng thẳng, đối dầu do vấn đề Campuchia.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12