Câu hỏi

Mục tiêu bao trùm của Mĩ trong chính sách đối ngoại sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Đáp án
A. thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12