Câu hỏi

Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là:

Đáp án
A. tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12