Câu hỏi

Tổ chức tiền thân của Đông Dương cộng sản liên đoàn là

Đáp án
A. Tân Việt cách mạng đảng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12