Câu hỏi

Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là

Đáp án
A. công nhân và nông dân.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[106] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 6 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG