Câu hỏi

Hội nghị Ianta (tháng 2/1045) diễn ra căng thẳng là do

Đáp án
B. các nước đều muốn giành được quyền lợi tương xứng với vai trò của mình.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[106] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 6 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG