Câu hỏi

Tình hình thế giới và trong nước từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX đặt ra yêu cầu cấp bách nào đối với Trung Quốc?

Đáp án
D. Tiến hành cải cách, đổi mới đất nước.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[106] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 6 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG