Câu hỏi

Xu thế toàn cầu hóa được biểu hiện trước tiên và chủ yếu trong lĩnh vực

Đáp án
D. kinh tế, xã hội.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[109] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 9 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG