Câu hỏi

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm châu Phi” vì

Đáp án
C. có 17 quốc gia châu Phi được trao trả độc lập.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[116] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 16