Câu hỏi

Giai cấp công nhân Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với giai cấp công nhân ở các nước tư bản phương Tây, ngoại trừ việc

Đáp án
D. phải chịu ba tầng áp bức, bóc lột.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[116] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 16