Câu hỏi

Năm 1945, những quốc gia ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là

Đáp án
A. Việt Nam, Lào, Inđônêxia.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[111] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 11