Câu hỏi

Nhận xét nào sau đây là đúng khi đánh giá về điểm chung của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta?

Đáp án
C. Là hệ quả của các cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc, đẫm máu nhân loại.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[111] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 11