Câu hỏi

Tháng 8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế thế nào?

Đáp án
B. Liên kết khu vực.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[102] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 2 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG