Câu hỏi

Một trong những mục tiêu của đường lối đổi mới ở Việt Nam được đề ra từ thagns 12/1986 là

Đáp án
C. đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[102] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 2 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG