Câu hỏi

Cách mạng tháng tám 1945 ở Việt Nam là một cuộc cách mạng

Đáp án
C. bạo lực dựa vào lực lượng chính trị là chủ yếu.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[102] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 2 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG