Câu hỏi

Tổ chức nào được thành lập ở Tây Âu vào năm 1967?

Đáp án
C. Cộng đồng châu Âu (EC).

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[102] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 2 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG