Câu hỏi

Trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào nắm giữ thế độc quyền về vũ khí nguyên tử?