Câu hỏi

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng Sản Đông Dương (tháng 2/1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt nam với tên gọi là

Đáp án
B. Đảng lao động Việt Nam.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG