Câu hỏi

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 2/1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại

Đáp án
D. Hòa Bình, hữu nghị, hợp tác.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG