Câu hỏi

Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 của quân dân Việt Nam, vì đó là vị trí

Đáp án
D. Có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ của quân Pháp.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG