Câu hỏi

Mâu thuẫn chủ yếu, cấp bách hàng đầu của cách mạng Việt nam dưới thời kì Pháp thuộc là mâu thuẫn giữa.

Đáp án
B. Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG