Câu hỏi

Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai (1883) của nhân dân Bắc Kì là kết quả từ sự phối hợp chiến đấu giữa đội quân của

Đáp án
B. Lưu Vĩnh Phúc và Hoàng Tá Viêm.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG