Câu hỏi

Tính chất điển hình của cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 là

Đáp án
D. giải phóng dân tộc.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG