Câu hỏi

Trong giai đonạ 1954 – 1975, cách mang Lào và Việt Nam có điểm tương đồng về nhiệm vụ

Đáp án
B. kháng chiến chống Mĩ.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG