Câu hỏi

Sự kiện quốc tế nào có ảnh hường tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925?

Đáp án
D. cách mạng tháng mười Nga thành công, nước Nga Xô viết ra đời.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG