Câu hỏi

Điểm khác biệt và cũng là nét độc đáo nhất trong cuộc hành tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911 – 1917) so với những người đi trước là ở

Đáp án
C. hướng đi và cách tiếp cận chân lí cứu nước.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[103] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG