Câu hỏi

Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ không nhằm thực hiện âm mưu

Đáp án
A. cứu nguy cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đang thất bại ở miền Nam.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[114] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 14