Câu hỏi

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về phong trào cách mạng 1930 - 1931?

Đáp án
C. Mang tính dân chủ điển hình.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[114] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 14