Câu hỏi

Hệ quả từ sự sụp đổ của trật tự hai cực lanta có gì khác biệt so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn?

Đáp án
D. Dẫn tới sự hình thành một trật tự thế giới mới theo hướng đa cực.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[108] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 8 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG