Câu hỏi

Nội dung nào phản ánh không chính xác tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Đáp án
D. Góp phần vào thắng lợi của phe dân chủ chống phát xít.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[117] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 17