Câu hỏi

Định ước Henxinki được ký kết giữa 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canada có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?

Đáp án
A. Tạo nên cơ chế để giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình ở châu Âu.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[117] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 17