Câu hỏi

Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936 - 1939 là

Đáp án
B. bọn phản động thuộc địa và tay sai.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[117] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 17