Câu hỏi

Nội dung nào sau đây không thuộc Chính sách kinh tế mới (1921) của nước Nga?

Đáp án
A. Tư nhân được phép xây dựng các nhà máy có quy mô lớn.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[117] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 17