Câu hỏi

Trong Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết (1921), Nhà nước

Đáp án
A. tiến hành thu thuế lương thực.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[110] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 10 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG