Câu hỏi

“Chiến tranh phá hoại của Mĩ đã phả hủy hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn biết bao công sức đế xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại vài ba kế hoạch 5 năm.” Nhận định trên đề cập đến hậu quả chiến tranh ở khu vực nào của Việt Nam?

Đáp án
C. Miền Bắc.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG