Câu hỏi

Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập trên cơ sở

Đáp án
B. hợp nhất các khu vực chiếm đóng của Mĩ, Anh, Pháp tại Đức.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG