Câu hỏi

Nội dung nào không phản ánh đúng lý do Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lựa chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975?

Đáp án
C. Tây Nguyên là căn cứ quân sự liên hợp mạnh nhất của Mĩ - Chính quyền Sài Gòn ở miền Nam.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG